sâmbătă, 23 octombrie 2010

Win-Win

Situaţia bunăstării generale s-a deteriorat, datorită multor factori neluaţi în seamă. Dezvoltarea tehnologică a dus la discrepanţe între regiunile mapamondului; globalizarea a dus la decreptarea societăţilor periferiale, tinerii plecînd în zonele mai bine retribuite. Globalizarea nu a dus la dezvoltarea armonioasă a mapamondului, a dus la decăderea zonele periferice (e vorba de dezvoltare tehnologică şi nivel de învăţămînt) transformîndu-le în rezervaţii.
Îmbătrînirea populaţiei a influenţat negativ luarea de decizii futurologice. Discrepanţele religioase au dus la înarmare şi pericol de distrugere globală, EGOUL conducînd RAŢIUNEA. În acest context, s-a născut o nouă mişcare WIN-WIN.
Ca prim punct noua mişcare şi-a propus înlăturarea distrugerii globale. Datorită cumulării de armament sofisticat, s-a ajuns la arsenale de masă critică. Prin impulsuri nervoase transmise telepatic, grupul win-win, a produs explozia primului arsenal; unda de simpatie-informaţională provocată de această primă explozie a provocat distrugerea tuturor arsenalelor şi componentelor logice ale aceleiaşi fabricaţii; pierderile umane şi materiale fiind infint mai mici decît o confruntare la nivel global. Experţii militari întruniţi după acest eveniment au ajuns la concluzia initulităţii armatelor şi armelor clasice modernizate. Jandarmerismul internaţional a fost desfiinţat, ca şi armatele. S-a ajuns la transformarea "sabiei în seceră".
Noua mişcare a dus la dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor mapamondului, începînd cu creerea învăţămîntului la nivel global şi cu locuri de muncă locale la acelaşi nivel de retribuţie, desfiinţînd în acest fel zonele periferice.
Îmbătrînirea populaţiei nu a produs perturbări socio-economice, această populaţie aducîndu-şi în continuare contribuţia prin "înregistrarea şi transmiterea experienţei" generaţiilor viitoare.
Procesul cel mai lung de transformare a omenirii a fost acceptarea faptului că CREATORUL ESTE UNIC; fiecare religie a privit secole sub alt unghi, şi a interpretat creaţia în funcţie de EGOUL etnic, nu prin prisma UNIVERSALITĂŢII CREAŢIEI.

Şi aşa s-a ajuns la perioada Win-Win.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu