joi, 26 mai 2011

Accidentul

După o săptămînă în mod surprinzător, Sebastian s-a trezit din comă. Ofiţerul de anchetă chemă medicul. Toată echipa halatelor albe în frunte cu profesorul şi psihologul spitalului veniră să-l vadă. Sebastian se întinse ca după un somn bun (puţin cam lung), şi după ce se clăti cu apă de gură, cu o voce limpede, se adresă psihologului "Am rămas singur ".
După ce-i făcură toate testele, constatîndu-se că în mod paradoxal Sebastian era întreg, psihologul şi psihiatrul urmau să constate traumele post accidentale.
În drum spre vacanţă,un camion în depăşire spulberase automobilul condus de Sebastian; totul s-a petrecut instantaneu pe şoseaua intramontană. Drumul era frumos, în meandre de-a lungul albiei rîului secat de anii secetoşi, pe această porţiune drumul urcînd şi coborînd coamele deluroase. Pe cerul senin un helicopter concura vulturii deşertului, în timp ce fotografia topografia.
După ce psihiatrul şi psihologul părăsiră camera, ofiţerul le luă locul; era un tip subţire, nu numai fizic. În săptămîna cît îl păzise pe Sebastian, pentru a fi primul ce-l va intervevia, îi studiase îndelung dosarul. Ştia că Sebastian avusese o viaţă foarte activă, cunoscînd bine toate ungherele văzute şi nevăzute ale ţării, o viaţă împestriţată cu multe călătorii pe cele cinci continente.
Sebastian şi Angelica plecaseră în automobilul electric, dotat cu tot echipamentul electronic modern - GPS, TV, Internet - într-o scurtă vacanţă la Marea Sarată din deşert, unde Sebastian se gîndea să viziteze şi noul complex cu camere saline. Şoseaua era liberă, camioane şi utilaj militar trecînd rar, spre bazele de antrenament. La un moment dat în oglinda retrovizoare a apărut un camion ce gonea cu viteză. Sebastian micşoră volumul radioului concentrîndu-se la drum, un al şaselea simţ punînîdu-l în gardă. Da, în retrovizor nu să distingă şoferul camionului. Drumul începea să urce şi să coboare coamele deluroase. În sens opus apăruse un camion tot fără a se distinge şoferul. Brusc, camionul din spate, pe panta de coborîre mărise viteza, Sebastian semnaliză că iese de pe şosea pe zona de avarie. Din faţă apăru un al treilea camion, depăşind camionul ce circula în sens opus, formînd o barieră ce gonea spre fundul văii. O puternică izbitură aruncă automobilul în masa metalică ce închidea fundul văii. Sebastian simţea că este într-o bilă de biliard aruncată de un tac de maestru în masa bilelor; se concentră în auto-apărare fizică, mobilizîndu-şi toate energiile pentru a mării spaţiul dintre corp şi aura-i protectoare. După acest efort supra-natural se trezi în camera de spital, sub ochiul vigilent al anchetatorului.
Ofiţerul - Ai dovezi?
Sebastian - Controlează imaginile foto-topografice, controlează la centrul de cercetări al armatei, identifică camioanele fără şoferi, cere înregistrările satelit ale zonei în timpul accidentului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu