sâmbătă, 28 noiembrie 2009

Pe meleagurile spiritelor

Ne-am întîlnit în amurgul nepămîntean. Spiritele noastre ne-au provocat această întîlnire. Detaşaţi de toate, am putut filozofa în linişte. Am reluat ideea că informaţia poate fi evaluată ca formă de energie, deci prin dublă evaluare poate fi considerată şi materie (ceea ce numesc pămîntenii materie). Noi de mult nu ne mai referim la materie ca la ceva palpabil, ci o considerăm manifestare a energiei în altă dimensiune.
Am reluat discuţia despre puterea cuvîntului şi înţelegerea corectă a celor de mult scrise, cunoscute de pămînteni ca "Cărţile Sfinte".
Privirea noastră universală, ne permite interpretarea corectă a noţiunilor. Dar întru-cît eu trăiesc pe Terra, sînt nevoit să fiu rezervat. Aici, puţini au ajuns la detaşarea noastră, aşa că sîntem consideraţi de unii dintre tereştrii visători, de alţii sîntem catalogaţi şarlatani, iar majoritatea consideră că am luat-o razna.
Modul meu de viaţă e marcat de locul în care îmi petrec majoritatea timpului, dar spiritul ce sălăşuieşte în corpu-mi terestru îl las liber; El pleacă şi revine în teaca-i terestră, aducîndu-mi crîmpei din alte lumi, lăsîndu-mă visător în lumea-mi contemporară.
Nu ne rămîne decît să ne întîlnim pe meleagurile spiritelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu